22. Strategies in Action: A case collection, Lise Justesen (ed.) and Susanne Boch Waldorff (ed.), ISBN: 9788759316948

Category
Akademiska böcker och läroböcker

Strategies in Action: A case collection, Lise Justesen (ed.) and Susanne Boch Waldorff (ed.), ISBN: 9788759316948